ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Нашите актуални обяви за работаПРЕГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Работен поток

Нашите процеси

Нашият стремеж е процесът по подбор на персонал да е възможно най-опростен за нашите клиенти. Еволюцията на нашите отдели от специалисти ни позволява да го постигнем чрез всеобхватно, но персонализирано и казкроено специално за нуждите им.Нашия екип от екперти набира само най-добрите хора. Нашите международни процеси по подбор на персонал са унифицирани във всичките ни офиси и клонове, осигурявайки по този начин съответствието на всички кандидати с изискванията на нашите клиенти за високо качество.

 

Консултации и комуникация с клиентите

Изпълнен план за подбор, идентифицирани кандидати, направено първоначално предложение за работа.

Интервютата с подходящите кандидати се извършват в нашите клонове.

Одобрените ЕС кандидати се преразпределят към работното място (Global Personnel оказва съдействие за международен транспорт и след това з апроцеса по настаняването им).

Трудовата заетост се инициира и кандидата започва работа.

 

• Процес на подбор:
Всеки кандидат бива оценен от нашите експерти за квалификации за предлаганата позиция. Опит, ниво на английски език, Чисто съдебно минало, История на предишна заетост и валидни документи за право на работа и пребиваване се верифицират от нашия серитифициран за това персонал.

• Процес на преместване на местоживеенето:
Кандидатите, които идват от друга държава получават съдействие от нашите екипи по отношение на транспорт, първоначално настаняване, придвижване до работа и всички необходими документи, вкл. Национален осигурителен номер и английска банкова сметка.

Свържете се с нас и разберете повече